Acces la informatii de interes public

Persoana desemnata cu GDPR si cu transmiterea informatiilor de interes public conform legii nr.544/2001 este Rotar Daniela
Date de Contact
Tel: 0731013136
Mail: gdpr@primariabrateiu.ro

LISTA CU INFORMATII PUBLICE CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

LISTA CU INFORMATII PUBLICE CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

Lista Cuprinzand documentele de interes public produse sau gestionate prin Consiliul Local Brateiu/Primarul Comunei Brateiu/Aparsatul de Specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public

LISTA 3

Lista cuprinzand documentele de interes public produse si/sau gestionate prin Consiliul Local Brateiu/Primarul Comunei Brateiu/Aparatul de specialitate al Primarului altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care comunica in conditiile art.8 din legea nr.544/2001

LISTA NR 2

Raport de evaluare pentru 2020

Raport Evaluare

SESIZARE