Incepand  cu data de 25.05.2018 , a intrat in vigoare REGULAMENTUL (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

             PRIMARIA BRATEIU PRELUCREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL TUTUROR PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE CU CARE RELATIONEAZA , PE BAZA CONSIMTAMANTULUI LIBER EXPRIMAT.

            Principiile care stau la baza acestui regulament sunt:

 • Utilizarea datelor personale intr-o maniera legitima si transparent
 • Coletarea datelor personale, doar in scopul declarat
 • Asigurarea unei colectari adecvate, relevante si neexcesive.
 • Actualizarea informatiilor cu caracter personal.
 • Pastrarea informatiilor cu caracter personal, doar pentru o durata de timp adecvata scopului colectarii .
 • Securizarea datelor cu caracter personal.
 • Trasferarea informatiei in afara UE, doar in tari care pot garanta un nivel adecvat din punct de vedere al protectiei datelor.    

Ce inseamna  DATE CU CARACTER PERSONAL?

     Date cu caracter personal inseamna, orice informatii privind o     persoana fizica identificata sau identificabila.

                   O persoana identificabila, este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare cum ar fi:nume, un numar de identificare, date de localizare, elemente specific, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

                  Datele genetice –inseamna datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau dobandite ale unei personae fizice, care ofera  informatii unice privind fiziologia sau sanatatea persoanei respective.

                  Datele biometrice –inseamna date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice.

Categoriile speciale de date cu caracter personal sunt datele care dezvaluie:

 • Originea rasiala sau etnica
 • Opinii politice, confesiunea religioasa, convingerile filozofice sau de natura asemanatoare
 • Apartenenta la sindicate sau alte organizatii
 • Starea de sanatate fizica sau mentala a unei persoane
 • Date privind viata sexuala sau orientarea sexuala unei persoane
 • Date privind sanctiuni disciplinare ale persoanei la locul de munca
 • Date privind aptitudinile si calificarile unei persoane in institutia unde lucreaza
 • Date privind salariul, pozitia, unei persoane in institutia unde lucreaza
 • Date privind savarsirea de contraventii sau infractiuni
 • Date privind cazierul judiciar
 • Date privind condamnari penale sau masuri de siguranta

Care sunt drepturile Dumneavoastra ca si persoane  vizate?

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv clienții, angajații, colaboratorii, furnizorii institutiei au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul de portabilitatea datelor
 • Dreptul la opozitie
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la stergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea datelor automata.

In ce scop colectam datele Dumneavoastra?

 1. în vederea  îndeplinirii unor obligații legale care ne revin, spre exemplu plata impozitelor și a contribuțiilor relevante, raportarea către autoritățile fiscale relevante și tinerea unor evidențe contabile, arhivarea datelor conform legislației aplicabile (în temeiul art. 6, alin.1, lit. c din RGPD)
 2. pentru executarea contractului de prestări servicii (dacă este încheiat) sau pentru efectuarea formalităților precontractuale (în temeiul art. 6, alin.1, lit. b din RGPD)

       Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai PRIMARIEI BRATEIU care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

      Singurele excceptii de la regulament sunt :organele de control, ANAF, care pot sa aiba acces la datele cu caracter personal prelucrate de institutie.

SESIZARE