Acte Necesare

august 2, 2019

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARUL DE VENIT MINIM GARANTAT

1.   PENTRU AGENTIA LOCALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA MEDIAS PENTRU TITULARUL DOSARULUI SI PENTRU NEVASTA SAU CONCUBINA ACESTUIA care are cel mai mic copil […]
iulie 19, 2019

TRANSCRIERE ACTE STARE CIVILĂ ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE

1. Certicatul de stare civilă, (naştere, căsătorie, deces), emis de autorităţile străine, în original.  2. Copie xerox a certicatului. 3. Traducerea în limba română legalizată a […]
iulie 19, 2019

ELIBERARE ADEVERINȚĂ DOMICILIU

1. Cerere tip. 2. Carte identitate + copie carte identitate. 3. Declaraţia de acceptare în domiciliu a proprietarului (în cazul în care persoana care solicita  adeverinţa, […]
iulie 19, 2019

Documente Registru Agricol

Acte necesare eliberarii adeveverinte branșamente utilităti – (electricitate, gaz) Cerere tip (primărie) Extras C.F. nu mai vechi de 30 de zile (O.C.P.I.) / dovada titlului asupra […]
iulie 19, 2019

CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ

ACTE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE: • cerere tip persoane fizice.  • actul de identitate. • certificatul de deces, în cazul solicitării […]
iulie 19, 2019

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA ALOCAȚIEI DE STAT

– actele de identitate ale părinţilor (mamă şi tată copil). – certicat de naştere copil. – certificat de căsătorie/livret de familie (pentru persoanele necăsătorite). – certificatul […]
iulie 19, 2019

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI

– Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie. – Actul de identitate al solicitantului (copie şi original).  – Actul de identitate al […]
iulie 19, 2019

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA FACILITĂȚILOR FISCALE

– cerere.  – actul de identitate (fotocopie).  – documentele justicative din care să rezulte că beneciază de una din scutirile prevazute  in art. 456, 464, 469 […]
SESIZARE