TRANSCRIERE ACTE STARE CIVILĂ ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE

ELIBERARE ADEVERINȚĂ DOMICILIU
iulie 19, 2019
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARUL DE VENIT MINIM GARANTAT
august 2, 2019

1. Certicatul de stare civilă, (naştere, căsătorie, deces), emis de autorităţile străine, în original.

 2. Copie xerox a certicatului.

3. Traducerea în limba română legalizată a certicatului străin.

4. Copii xerox certicate de naştere părinţi.

 5. Copii xerox acte de identitate părinţi.

6. Copie xerox certicate de căsătorie părinţi (dacă este cazul).

7. Copie xerox act identitate persoană împuternicită (dacă este cazul).

Precizări:

– Dacă certificatul de stare civilă este emis de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostila Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961.

– Dacă certificatul de stare civilă este emis de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961, acesta trebuie să fie supralegalizat.

– Dacă certficatul de stare civilă este emis de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

Extrasele multilingve eliberate în baza Convenţiei nr. 16 de la Viena din 08.09.1976, sunt scutite de apostilare, supralegalizare şi traducere.

Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a părintelui care solicit transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

SESIZARE